დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

90 sqm

სიმაღლე

3 m

ტევადობა

50