გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: New Wave Hotel
სასტუმროს ტიპი: 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: 118 Hotel
ოფიციალური სახელწოდება: NEW WAVE HOTEL BATUMI
საგადასახადო ადმინისტრაცია: 445467067
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 123456789
ოთახების რაოდენობა: 81
მშენებლობის წელი: 2021
ბოლო რენოვაციის წელი: 2021
ტელეფონი: +995422270707
მობილური ტელეფონი: +995595221810
მეორეული ნომერი: +995595221810
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.newwavehotels.com
Facebook: NEWWAVEHOTEL2021
Instagram: newwave_spa_restaurant