დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

400 sqm

ტევადობა

300

ასაკობრივი შუალედი

18-70